Responsive Menu
Add more content here...

หมั่นโถวขายส่ง

฿80.00

หมั่นโถวขายส่ง แพ็คละ 80 บาท

ซาลาเปาพันไส้กรอกขายส่ง แพ็คละ 100 บาท

แพ็คละ 25 ลูก ประมาณ 500 กรัม (+-)

   • ค่าส่ง กทม คิดตามจริง ส่งโดย แกร๊บไบค์  ตัวอย่างค่าส่งโดยแกร๊บไบค์
    # ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 80 บาท
    # โรงพยาบาลราชวิถี 55 บาท
    # มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100 บาท
    # เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 90 บาท
    # มาบุญครอง 70 บาท
    # โรงพยาบาลยันฮี 100 บาท
    # ต้องการเช็คค่าส่ง กรุณาส่งที่อยู่ส่งของมาเช็ค เพราะต่างเวลา ก็ต่างค่าส่ง

หมั่นโถวขายส่ง แพ็คละ 80 บาท

ซาลาเปาพันไส้กรอกขายส่ง แพ็คละ 100 บาท

 

แพ็คละ 25 ลูก ประมาณ 500 กรัม (+-)

   • ค่าส่ง กทม คิดตามจริง ส่งโดย แกร๊บไบค์  ตัวอย่างค่าส่งโดยแกร๊บไบค์
    # ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 80 บาท
    # โรงพยาบาลราชวิถี 55 บาท
    # มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100 บาท
    # เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 90 บาท
    # มาบุญครอง 70 บาท
    # โรงพยาบาลยันฮี 100 บาท
    # ต้องการเช็คค่าส่ง กรุณาส่งที่อยู่ส่งของมาเช็ค เพราะต่างเวลา ก็ต่างค่าส่ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หมั่นโถวขายส่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *